طراحی سرفصل و فهرست گرافیکی

  • پروژه : تصویر سازی عنواین گرافیکی
  • سبک طراحی : گرافیتی ، سه بعدی ، گرافیکی
  • توضیحات تکمیلی : ساخت عنوان سرفصل بصورت گرافیکی جایگزین نوشته
  • زمان صرف شده :  10 ساعت
  • سفارش دهنده : —
  • گرافیست و ایده پرداز : وحید ولی زاده
  • نرم افزارهای مورد استفاده :  Photoshop , Illustrator , 3dmax
  • سال اجرا : 1394

تصویر سازی گرافیکی سرفصل

هر کتابی ، هر سندی ، هر مجله ای ، هر نوشته ای که دارای طول زیادی از جملات و پاراگرافها را دربر داشته باشد نیازمند فهرست ، عنوان بندی و صفحه بندی می باشد.

سرفصل های گرافیکی نیز یک نوع فهرست گرافیکی می باشد که با ترسیم نمادهایی ، عنوان آن فصل را با یک نگاه به خواننده می رساند . برای اطلاع رسانی زیباتر ، معمولا با استفاده از جداکننده های سرفصل این امر محقق میگردد.

در این راستا سرفصل های گرافیکی میتوانند با تکنیک های گوناگون طراحی گردند. یکی از تکنیک های طراحی این گونه سرفصل ها ، تصویر سازی نمادین می باشند که با استفاده از محتوای پیشرو ، با رنگبندی محدود اجرا می گردند.

سوالی دارید؟ با ما گفتگو کنید