لوگوی جهان گستر
لوگوی ترسیم ایده

طراحی پوستر سریالی تبلیغاتی دستگاه حضور و غیاب شرکت سیمرغ جهانگستر

طراحی پوستر سریالی تبلیغاتی دستگاه حضور و غیاب شرکت سیمرغ جهانگستر
phoenix worldwide attendance machine advertising poster design series

  • پروژه : طراحی پوستر سریالی تبلیغاتی دستگاه حضور و غیاب شرکت سیمرغ جهانگستر
  • سبک طراحی : تبلیغاتی و مفهومی
  • توضیحات تکمیلی : استفاده از اثر انگشت و المانهای ربط دهنده به موضوع کار دستگاه ها 
  • زمان صرف شده : 10 ساعت
  • سفارش دهنده : شرکت سیمرغ جهانگستر
  • گرافیست و ایده پرداز : وحید ولی زاده
  • نرم افزارهای مورد استفاده :  Photoshop
  • سال اجرا : 1398

طراحی مفهومی تبلیغاتی ، نوعی از سبک طراحی می باشد که مفهوم و رسالت رساندن مطلب خاصی را با الگوبرداری از مفاهیم ساده تصویری و هچنین بکارگیری درست از چیدمان عناصر گرافیکی صحیح در صحنه را دارد .
در این سبک از طراحی ، مفهوم رسانی در قالب های مختلف گرافیکی ظهور می کند که می توان به بزرگنمایی ، کوچکنمایی ، فوتومونتاژ ، استفاده از عناصر وابسته ، برعکس بودن ، استفاده از نوشته و یا نشانه ، استفاده از تاثیر موضوع و … نامبرد.

طراحی پوستر سریالی تبلیغاتی دستگاه حضور و غیاب شرکت سیمرغ جهانگستر
طراحی پوستر سریالی تبلیغاتی دستگاه حضور و غیاب شرکت سیمرغ جهانگستر
طراحی پوستر سریالی تبلیغاتی دستگاه حضور و غیاب شرکت سیمرغ جهانگستر
طراحی پوستر سریالی تبلیغاتی دستگاه حضور و غیاب شرکت سیمرغ جهانگستر
طراحی پوستر سریالی تبلیغاتی دستگاه حضور و غیاب شرکت سیمرغ جهانگستر
فهرست