لوگوی روغن موتور نوین شیمی کویر
لوگوی ترسیم ایده

طراحی پوستر تبلیغاتی روغن موتور نوین شیمی کویر

طراحی پوستر تبلیغاتی روغن موتور نوین شیمی کویر
novin shimi kavir ads motor oil poster design

  • پروژه : طراحی پوستر تبلیغاتی روغن موتور نوین شیمی کویر
  • سبک طراحی : تبلیغاتی و مفهومی
  • توضیحات تکمیلی : استفاده از لوگوی مجموعه و فضاسازی با ترکیب روغن
  • زمان صرف شده : 10 ساعت
  • سفارش دهنده : نوین شیمی کویر
  • گرافیست و ایده پرداز : وحید ولی زاده
  • نرم افزارهای مورد استفاده :  Photoshop
  • سال اجرا : 1398

طراحی مفهومی تبلیغاتی ، نوعی از سبک طراحی می باشد که مفهوم و رسالت رساندن مطلب خاصی را با الگوبرداری از مفاهیم ساده تصویری و هچنین بکارگیری درست از چیدمان عناصر گرافیکی صحیح در صحنه را دارد .
در این سبک از طراحی ، مفهوم رسانی در قالب های مختلف گرافیکی ظهور می کند که می توان به بزرگنمایی ، کوچکنمایی ، فوتومونتاژ ، استفاده از عناصر وابسته ، برعکس بودن ، استفاده از نوشته و یا نشانه ، استفاده از تاثیر موضوع و … نامبرد.

طراحی پوستر تبلیغاتی روغن موتور نوین شیمی کویر
فهرست