لوگوی محصولات غذایی اصالت
لوگوی ترسیم ایده

طراحی پوستر محصولات غذایی اصالت به مناسبت روز جهانی بریل

طراحی پوستر محصولات غذایی اصالت به مناسبت روز جهانی بریل
braille World Day ESALAT Food Products Poster Design

  • پروژه : طراحی پوستر محصولات غذایی اصالت به مناسبت روز جهانی بریل
  • سبک طراحی : تبلیغاتی و مفهومی
  • توضیحات تکمیلی : استفاده از خط بریل در راستای آموزش و بمناسبت روز جهانی بریل برای نابینایان با هدف استفاده از محصولات غذایی اصالت 
  • زمان صرف شده :  20 ساعت
  • سفارش دهنده : صنایع غذایی اصالت
  • گرافیست و ایده پرداز : وحید ولی زاده
  • نرم افزارهای مورد استفاده :  Photoshop
  • سال اجرا : 1398

طراحی مفهومی تبلیغاتی ، نوعی از سبک طراحی می باشد که مفهوم و رسالت رساندن مطلب خاصی را با الگوبرداری از مفاهیم ساده تصویری و هچنین بکارگیری درست از چیدمان عناصر گرافیکی صحیح در صحنه را دارد .
در این سبک از طراحی ، مفهوم رسانی در قالب های مختلف گرافیکی ظهور می کند که می توان به بزرگنمایی ، کوچکنمایی ، فوتومونتاژ ، استفاده از عناصر وابسته ، برعکس بودن ، استفاده از نوشته و یا نشانه ، استفاده از تاثیر موضوع و … نامبرد.

طراحی پوستر محصولات غذایی اصالت به مناسبت روز جهانی بریل
طراحی پوستر محصولات غذایی اصالت به مناسبت روز جهانی بریل
فهرست